Teenused

Sõidukid

 • Remont ja hooldus
 • Sildade reguleerimine (3D sillastend)
 • Sõidukite modifitseerimine ning kergem ümberehitus
 • Võistlussõidukite hooldus, remont ja ettevalmistus
 • Transport lahtise treilerhaagisega
 • Kerede/pealisehituste keevitustööd
 • Kerghaagiste remont ja hooldus
 • Rehvivahetus
 • Rehvihotell

TÖÖRIISTAD JA SEADMED

 • Tööriistade ja seadmete hooldus ning remont
 • Töid teostame ka kliendi juures

Metallitööd

 • Keevitustööd - teras, roostevaba, alumiinium
 • Plasmalõikus (käsiplasma)
 • Metalli ning lõiketöid teostame ka tellija juures.
 • Treimine
 • Freesimine
Sulge menüü